Syndrom wypalenia zawodowego oraz nadużywanie alkoholu stanowią coraz większy problem i dotyczą również osób młodych. Amerykańscy badacze postanowili ocenić relacje między nadużywaniem alkoholu a wystąpieniem syndromu wypalenia zawodowego i innych form walki ze stresem. Wyniki swojej pracy opublikowali w marcowym wydaniu „Academic Medicine”. W tym celu przebadali grupę 4402 studentów. U każdego uczestnika oceniono objawy: depresji, syndromu wypalenia zawodowego, uzależnienia od alkoholu, nadużywania alkoholu, skłonności do samobójstw, stopień zmęczenia oraz jakość życia (ang. quality of life, QOL). Wykazano, że 35,2 proc. studentów (1411) spełniało diagnostyczne kryteria nadużywania lub uzależnienia od alkoholu. Narażone były zwłaszcza te osoby, które miały objawy wypalenia zawodowego (...