Brak aktywności fizycznej jest jedną z głównych przyczyn otyłości i przedwczesnej umieralności. W marcowym wydaniu „The Lancet Diabetes & Endocrinology” opublikowano wyniki brytyjskiego badania przekrojowego, oceniającego związek między używanym środkiem transportu a ryzykiem rozwoju otyłości w średnim wieku. Do badania włączono osoby w wieku 40-69 lat (72 999 mężczyzn oraz 83 667 kobiet). Badanych podzielono na grupy ze względu na rodzaj stosowanego środka transportu, oceniono ich wskaźnik masy ciała (ang. body mass index, BMI) oraz dokonano pomiaru tkanki tłuszczowej. Hipotetycznymi czynnikami zakłócającymi były: miejsce zamieszkania, stopień wykształcenia, roczny dochód, spożycie alkoholu, palenie papierosów, aktywność fizyczna, aktywność zawodowa czy ogólny stan zdrowia. W badan...