Stelara (ustekinumab) jest przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko interleukinom IL -12 i IL-23. Uważa się, że te cytokiny odgrywają znaczącą rolę w chorobach układu immunologicznego, w tym w chorobie Crohna. Nowe dane badań 3 fazy pokaz...