Gryzonie są często używane w badaniach dotyczących żywienia, zwłaszcza w zakresie głodówek i pomiaru przyrostu wagi po ograniczeniu jedzenia. Myszy, którym w każdej dobie reglamentowano jedzenie są w stanie w krótkim czasie zjeść całe przydzielone im na dany dzień pożywienie, a następnie przez długi okres głodować aż do czasu kolejnego przydzielonego posiłku. Przeprowadzono badanie wyjaśniające skutki metaboliczne takiego zachowania u myszy.  Wyniki badania ukazały się na łamach The Journal of Nutritional Biochemistry. Myszy podzielono na dwie grupy. Grupę kontrolną stanowiły myszy karmione na żądanie (ad libitum). Grupę badawczą tworzyły myszy, którym czasowo ograniczano żywienie a następnie karmiono porcjami równoważnymi do tych, które otrzymywała grupa pierwsza. U myszy z grupy badaw...