Autorzy cytowanego badania zaproponowali klasyfikację krwotoków podpajęczynówkowych w oparciu o badanie CT uzyskane do 24 godzin od wystąpienia objawów. Klasyfikacja ta uwzględnia również rokowanie w krwotokach różnych typów. Opracowano ją na podstawie badania retrospektywnego, polegającego na analizie wyników badań CT pacjentów z SAH i zestawieniu tych wyników ze stanem neurologicznym chorych po zakończeniu hospitalizacji. 10-20 % pacjentów ze spontanicznym krwawieniem podpajęczynówkowym (ang. subarachnoid haemorhage –SAH)  ma prawidłowy obraz angiografii naczyń mózgowych (ang cerebral angiography- CA). Inne metody badań obrazowych również nie pozwalają na ustalenie przyczyny krwawienia w tej grupie chorych. Autorzy cytowanego badania przyjęli sobie za cel opracowanie klasyfikacji krw...