Nurkowanie to sport, który przyciąga coraz to więcej ludzi, pragnących poznać uroki podwodnego świata. Coraz częściej w szeregach płetwonurków pojawiają się również kobiety. Wielu lekarzy ginekologów, ale także i lekarzy innych specjalizacji słyszy od pacjentek pytanie, czy nurkowanie podczas ciąży jest bezpieczne. Lek. med. Łukasz Stelmaszczyk Aby jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, należałoby przeprowadzić odpowiedni eksperyment medyczny, jednakże ze względów etycznych jest to niemożliwe. Pozostaje jedynie przeprowadzanie badań retrospektywnych, analizujących wpływ nurkowania na rozwój płodu. M. E. Bolton w 1978 roku przeanalizował kwestionariusze wypełnione przez 208 kobiet w wieku rozrodczym. Do dalszej analizy zakwalifikował 178 kobiet, spośród których 109 nurkowało podczas ...