Dane dotyczące umieralności związanej z zespołem przewlekłego zmęczenia są niejednoznaczne. Autorzy omawianej pracy badali umieralność u osób, u których zdiagnozowano zespół przewlekłego zmęczenia W ramach badania, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma The Lancet obliczano standaryzowane współczynniki umieralności (SMR) dla wszystkich przyczyn oraz związanych z samobójstwem i z powodu nowotworów dla okresu obserwacji 7 lat przy użyciu liczby zgonów zaobserwowanych w ewidencji SLaM (ang. South London and Maudsley NHS Foundation Trust Biomedical Research Centre) w porównaniu ze statystykami umieralności swoistymi dla płci i wieku w Anglii i Walii. W dalszej analizie zidentyfikowano 2147 przypadków zespołu przewlekłego zmęczenia i zarejestrowano 17 zgonów od 1 stycznia 2007 roku ...