Celem badania opublikowanego w “The Lancet” było zidentyfikowanie chorób towarzyszących występujących u osób ze spektrum alkoholowych uszkodzeń płodu (Fetal alcohol spectrum disorder FASD). Analizie poddano także występowanie tych schorzeń u osób z alkoholowym zespołem płodowym (fetal alcohol syndrome FAS). FASD jest to zespół objawów mogących wystąpić u dzieci, których matki w czasie ciąży spożywały alkohol etylowy. Inaczej określa się go jako zespół umysłowych i fizycznych zaburzeń związanych z ekspozycją płodu na alkohol. FAS zaś jest najcięższą formą wad wrodzonych, somatycznych i neurologicznych, wywołanych ekspozycją na alkohol w życiu płodowym. Na łamach The Lancet przeprowadzono przegląd systematyczny i metaanalizę badań opisujących dzieci z FASD. Przeanalizowano 506...