FDA zatwierdziła kilka dni temu kolejny lek na HIV. Genvoya to połączenie czterech substancji: elwitegrawiru, kobicistatu, emtrycytabiny oraz nowej formy alafenamidu tenofowiru. Niedawno lek otrzymał również pozytywną opinię Europejskiej Agencji L...