Ogólnopolska kampania edukacyjna na temat jakości życia osób dializowanych Społeczna świadomość w zakresie przeciwdziałania przewlekłej chorobie nerek jest bardzo niska. Polacy nie wiedzą, jakie badania diagnostyczne służą rozpoznaniu tej choroby. Nie mają też, w zdecydowanej większości, pojęcia o tym, jakie objawy powinny ich zaniepokoić i wzbudzić podejrzenie wystąpienia przewlekłej choroby nerek. Najnowsze badanie przeprowadzone przez TNS OBOP, w dniach 21 – 24 stycznia 2010 roku, dowodzi bardzo niskiej świadomości polskich pacjentów w obszarze profilaktyki chorób nerek. Badanie TNS/OBOP wykazało również, że Polacy mają niski poziom wiedzy na temat miejsc, w jakich chorzy wymagający dializ mogą je przeprowadzać – tylko jedna czwarta Polaków wie, że mogą być one przeprowadzone zarówn...