W leczeniu przewlekłej choroby nerek (PChN) dostępne są trzy metody leczenia nerkozastępczego. Jest to przeszczepienie nerki, hemodializa oraz dializa otrzewnowa. Brak leczenia nerkozastęczego grozi pacjentowi śmiercią. Każda metoda leczenia powinna być zarekomendowana po wnikliwym rozpatrzeniu wskazań i przeciwwskazań, w przypadku każdego pacjenta. Najefektywniejszą metodą leczenia nerkozastąpczego jest przeszczepienie nerki. Niestety, nie wszyscy chorzy z PChN kwalifikują się do zabiegu. Ponadto brak wiedzy w społeczeństwie w zakresie transplantacji powoduje małą liczbę zgłaszanych dawców. Najpowszechniejszą metodą leczenia nerkozastępczego jest zatem dializoterapia. Hemodializa Najczęściej stosowaną metodą dializoterapii jest hemodializa. Może ona jednak powodować pewne ograniczen...