TNS OBOP zbadał społeczną świadomość w zakresie przewlekłej

choroby nerek, dializoterapii i powikłań nefrologicznych w cukrzycy.

Badanie zostało zrealizowane przez TNS OBOP w dniach 21 stycznia

– 7 lutego 2010 roku i dowiodło bardzo niskiej świadomości polskiego

społeczeństwa w obszarze profilaktyki i leczenia chorób nerek oraz nefrologicznych powikłań w cukrzycy. Polacy nie wiedzą o dializie domowej.

25 proc. z ogółu badanych wie, że chorzy wymagający dializ mogą je przeprowadzać w warunkach domowych. Świadomość taką najrzadziej mają osoby, które nie chorują i nie znają nikogo chorego – 23 proc. Nieco większą wiedzę w tym zakresie wykazują sami chorzy

(27 proc.) i Polacy, którzy mają kontakt z przewlekłą c...