FDA zatwierdziła kilka dni temu kolejny lek na HIV. Genvoya to połączenie czterech substancji: elwitegrawiru, kobicistatu, emtrycytabiny oraz nowej formy alafenamidu tenofowiru. Niedawno lek otrzymał również pozytywną opinię Europejskiej Agencji Leków. Według statystyk liczba ludzi z HIV w ostatnich latach wzrosła. Dziś na świecie żyje ok. 35 milionów nosicieli wirusa HIV, w Polsce liczba ta sięgać może 35 tys. Zatwierdzony właśnie przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) lek Genvoya jest kompletną terapią dla dorosłych pacjentów oraz dzieci w wieku 12 lat lub więcej.  -Zatwierdzenie preparatu złożonego, zawierającego nową formę tenofowiru, zapewnia inny, skuteczny, stosowany raz na dobę kompletny schemat leczenia dla pacjentów zainfekowanych wirusem HIV-1 – powiedział dr Ed...