W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat doszło do znacznego ograniczenia codziennego zużycia energii w krajach rozwiniętych i rozwijających się w wyniku zmniejszenia aktywności fizycznej. Spowodowane jest to głównie zmianą trybu życia: zwiększeniem wykorzystania zmotoryzowanego transportu oraz siedzeniem w domu i w pracy. Podobnie badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych zaobserwowały spadek całkowitej aktywności fizycznej od 235 ekwiwalentów metabolicznych (MET) tygodniowo w 1965 roku do 160 MET tygodniowo w 2009 roku. Ten spadek ogólnych poziomów aktywności fizycznej w połączeniu z siedzącym trybem życia i kalorycznością dostępnej żywności, zaowocowały wzrostem występowania otyłości. Otyłość natomiast jest głównym niezależnym czynnikiem ryzyka wielu chorób przewlekłych np. cukrzyc...