Profilaktyka oraz dostęp do terapii HIV nie powinny pomijać również osób niesłyszących. Ogomnym ułatwieniem w dobrej komunikacji na ten temat jest nowo powstała strona internetowa, na której znajdą się filmy informujące w Polskim Języku Migowym (PJM) osoby głuche i słabosłyszące o zagrożeniu zakażeniem HIV. Źróło: informacja prasowa Celem projektu edukacyjnego „HIV – ojej, co to jest?!”, w ramach którego powstała strona www.pan-pozytywny.pl, jest przybliżenie osobom z dysfunkcjami słuchu wiedzy o diagnostyce HIV oraz edukacja głuchych osób seropozytywnych na temat objawów zakażenia HIV i rozwoju AIDS. Organizatorem i pomysłodawcą programu jest Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka „Między Uszami”. Środki na realizację projektu pochodzą z grantu przyznanego...