Wysiłek fizyczny korzystnie wpływa na zmiany w metabolizmie. Do tej pory poprawę kontroli glikemii wiązano przede wszystkim z modyfikacjami przemiany w mięśniach szkieletowych. Okazuje się, że także tkanka tłuszczowa ulega zmianom poprawiającym metabolizm cukrów. Na łamach czasopisma Diabetes ukazały się wyniki badania oceniającego wpływ związanych z wysiłkiem fizycznym zmian w funkcjonowaniu podskórnej tkanki tłuszczowej (subcutaneous white adipose tissue – scWAT) na związaną z wysiłkiem poprawę metabolizmu glukozy. Badanie przeprowadzono na myszach. Pobrano tkankę tłuszczową od gryzoni poddanych intensywnemu treningowi lub prowadzących normalny tryb życia i przeszczepiono ją do jamy otrzewnej myszy badanych (te także prowadziły normalną aktywność). W czasie 9 dni po zabiegu wśró...