Boehringer Ingelheim i Eli Lilly zawarły porozumienie

, 09.02.11

Firmy Boehringer Ingelheim i Eli Lilly ogłaszają strategiczne porozumienie w celu udostępnienia nowych możliwości leczenia cukrzycy pacjentom na całym świecie.

Ingelheim, Niemcy oraz Indianapolis, USA – Firmy Boehringer Ingelheim i Eli Lilly (NYSE: LLY) ogłosiły 11 stycznia 2011r. zawarcie porozumienia o zasięgu ogólnoświatowym mającego na celu wspólne opracowanie i wprowadzenie na rynek zestawu leków przeciwcukrzycowych pozostających aktualnie na średnim i późnym etapie zaawansowania prac. Umowa dotyczy dwóch leków doustnych firmy Boehringer Ingelheim – linagliptyny i BI10773 – oraz dwóch analogów insuliny podstawowej firmy Lilly – LY2605541 i LY2963016. Porozumienie obejmuje również możliwość wspólnego opracowania i wprowadzenia na rynek przeciwciała monoklonalnego przeciwko TGF-beta firmy Lilly.

 

Linagliptyna to inhibitor dipeptydylopeptydazy-4 (DPP-4) opracowany przez firmę Boehringer Ingelheim w postaci tabletki do stosowania doustnego jeden raz dziennie u pacjentów z cukrzycą typu 2. Aktualnie trwa procedura jego rejestracji w USA, Europie i Japonii. Lek BI10773 to inhibitor zależnego od sodu białka transportującego glukozę (SGLT-2) opracowany przez firmę Boehringer Ingelheim; w ubiegłym roku rozpoczęła się rekrutacja pacjentów do badań fazy III tego leku. Należy on do nowej grupy leków przeciwcukrzycowych blokujących wchłanianie zwrotne glukozy w kanalikach nerkowych. Aktualnie żaden inhibitor SGLT-2 nie został zarejestrowany do stosowania.

 

Oczekuje się, że obydwa analogi insuliny podstawowej firmy Lilly wejdą w fazę III badań klinicznych w roku 2011. Objęte umową analogi insuliny podstawowej firmy Lilly to LY2605541, analog insuliny podstawowej o nowej strukturze cząsteczki, oraz LY2963016, nowy lek zawierający insulinę glarginę. Porozumienie obejmuje również możliwość współuczestnictwa firmy Boehringer Ingelheim w opracowaniu i wprowadzeniu na rynek innego leku firmy Lilly przeznaczonego do stosowania w cukrzycy – przeciwciała monoklonalnego przeciwko TGF-beta, które aktualnie przechodzi badania kliniczne fazy II u pacjentów z niewydolnością nerek w przebiegu cukrzycy.

 

Porozumienie pozwoli połączyć wiedzę i potencjał ekonomiczny dwóch wiodących, ukierunkowanych na badania naukowe firm farmaceutycznych w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów wynikających z narastającej ogólnoświatowej epidemii cukrzycy.

 

 „Zawarcie nowego, daleko idącego porozumienia z firmą Boehringer Ingelheim, z którą z powodzeniem współpracowaliśmy w przeszłości, to niezwykle ekscytujące doświadczenie” – powiedział doktor John C. Lechleiter, prezes zarządu firmy Lilly. „Nasza współpraca pozwoli na stworzenie jednego z najsilniejszych zespołów pracujących nad lekami przeciwcukrzycowymi w całym przemyśle farmaceutycznym. Dla firmy Lilly porozumienie to oznacza poszerzenie oferty skierowanej do pacjentów z cukrzycą, wzmocnienie naszych możliwości w segmencie leków przeciwcukrzycowych i perspektywę zysków w niedalekiej przyszłości, co jest istotne z uwagi na wygasającą niebawem ochronę patentową kilku naszych produktów.”

 

 „Firmy Boehringer Ingelheim i Lilly zawarły strategiczne porozumienie dotyczące leków przeciwcukrzycowych w chwili, gdy firma Boehringer Ingelheim wkracza na nowy obszar terapeutyczny z innowacyjnymi lekami opracowanymi przez nasz własny dział badawczo-rozwojowy. Współpraca pomiędzy obu firmami pozwoli na połączenie doświadczenia firmy Lilly na rynku leków przeciwcukrzycowych i jej wkładu w postaci dwóch analogów insulin podstawowych z bogatą i innowacyjną ofertą firmy Boehringer Ingelheim” – powiedział prof. Andreas Barner, prezes zarządu firmy Boehringer Ingelheim.

 

Zgodnie z warunkami umowy firma Lilly zapłaci firmie Boehringer Ingelheim jednorazowo 300 milionów euro. Firma Boehringer Ingelheim może otrzymać łącznie do 625 milionów euro w przypadku uzyskania kolejnych rejestracji dla linagliptyny i BI 10773. Firma Lilly może otrzymać ogółem do 650 milionów USD w przypadku uzyskania kolejnych rejestracji dla swoich dwóch analogów insulin podstawowych. Jeżeli firma Boehringer Ingelheim zdecyduje się na uczestnictwo w badaniach fazy III, a następnie wprowadzaniu na rynek przeciwciała monoklonalnego przeciwko TGF-beta firmy Lilly, ta ostatnia może otrzymać do 525 milionów USD tytułem opłat za uczestnictwo i uzyskanie kolejnych rejestracji. Koszty bieżące opracowania leków poniosą obie firmy w jednakowej wysokości. Po uzyskaniu rejestracji dla produktu objętego umową koszty wprowadzenia leku na rynek i marża brutto zostaną równo podzielone pomiędzy obie firmy. Każda z firm będzie ponadto mogła uzyskać dalsze sumy w zależności od sprzedaży leków stanowiących jej wkład w zawartą umowę.

 

W rezultacie tej transakcji firma Lilly oczekuje w roku 2011 rozwodnionego zysku na jedną akcję w wysokości 0,45–0,50 USD, w tym około 0,27 USD związane z jednorazową płatnością [na rzecz firmy Boehringer Ingelheim]. Zakładając, że wprowadzenie linagliptyny na rynek zakończy się sukcesem, firma Lilly oczekuje stopniowego i zwiększonego spadku rozwodnienia w latach 2012 i 2013, braku rozwodnienia lub nieznacznego wzrostu w roku 2014 oraz bardziej istotnego wzrostu w roku 2015 i kolejnych latach. Oczekiwany wpływ tej transakcji na wyniki finansowe firmy Lilly znajdzie odzwierciedlenie w założeniach finansowych na rok 2011, które zostaną ogłoszone wraz z kwartalnym i rocznym sprawozdaniem finansowym firmy dnia 27 stycznia 2011 r.

 

O cukrzycy

Ocenia się, że na cukrzycę choruje 285 milionów dorosłych ludzi na całym świecie, w tym ponad 24 miliony w USA.(1,2) Około 90-95% z nich cierpi na cukrzycę typu 2. Bezpośrednie i pośrednie koszty medyczne związane z cukrzycą w USA sięgają łącznej kwoty 174 miliardów USD rocznie.(3)

Zgodnie z danymi Centers for Disease Control and Prevention's National Health and Nutrition Examination Survey, około 60% pacjentów z cukrzycą nie osiąga docelowego poziomu glukozy we krwi przy zastosowaniu aktualnych metod leczenia.(4)

 

 • firmie Boehringer Ingelheim

Grupa firm Boehringer Ingelheim należy do 20 wiodących światowych firm farmaceutycznych. Centrala firmy w Ingelheim w Niemczech kieruje globalnymi operacjami z udziałem 142 spółek zależnych w 50 krajach, zatrudniających ponad 41 500 pracowników. Od swego powstania w 1885 r. ta rodzinna firma stawia sobie za cel badanie, opracowywanie, wytwarzanie i wprowadzanie na rynek nowatorskich produktów o wysokiej wartości terapeutycznej, stosowanych zarówno w medycynie jak i weterynarii.

Więcej informacji o firmie Boehringer Ingelheim znajduje się pod adresem:

www.boehringer-ingelheim.com.

 

 • firmie Lilly i leczeniu cukrzycy

Od ponad 85 lat firma Lilly pozostaje światowym liderem i pionierem nowych rozwiązań ułatwiających pacjentom życie z cukrzycą i jej leczenie. W roku 1923 firma Lilly wprowadziła na rynek pierwszą dostępną w sprzedaży insulinę. Od tamtej pory pozostaje w czołówce, wprowadzając innowacyjne leki i urządzenia do ich podawania stosowane w leczeniu cukrzycy. Firma Lilly jest również zaangażowana w dostarczanie rozwiązań wykraczających poza terapię, takich jak narzędzia praktyczne, edukacja i programy wsparcia mające na celu pomoc w pokonaniu barier utrudniających osiągnięcie sukcesu w zmaganiach z cukrzycą. Firmę wzbogacają doświadczenia każdej osoby żyjącej z cukrzycą i leczącej się z jej powodu. W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy na stronę www.lillydiabetes.com.

 

 

 

O firmie Eli Lilly & Co.

Firma Lilly, wiodąca, ukierunkowana na innowacje firma, opracowuje nowe produkty farmaceutyczne zarówno dzięki zastosowaniu wyników najnowszych badań prowadzonych we własnych laboratoriach na całym świecie, jak i dzięki współpracy z prestiżowymi organizacjami naukowymi. Centrala firmy znajduje się w Indianapolis (stan Indiana, USA). Dzięki lekom i informacjom dostarczanym przez firmę Lilly niektóre z najpilniejszych problemów medycznych świata mogą znaleźć rozwiązanie. Dodatkowe informacje o firmie Lilly można znaleźć pod adresem www.lilly.com.

 

 

Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości oparte na aktualnych oczekiwaniach firm Lilly i Boehringer Ingelheim, które z wielu powodów mogą istotnie różnić się od rzeczywistych wyników. Badania i rozwój w przemyśle farmaceutycznym wiążą się z istotnym ryzykiem i niepewnością. Nie da się zagwarantować, że opracowywane aktualnie produkty (co dotyczy wszystkich leków omawianych w niniejszym komunikacie prasowym) uzyskają niezbędną rejestrację lub odniosą sukces rynkowy. Ponadto nie da się zagwarantować, że firmy rzeczywiście odniosą finansowy i komercyjny sukces oczekiwany w związku z zawarciem omawianej umowy. Inne czynniki ryzyka mogące wpłynąć na wyniki osiągane przez firmę Lilly przedstawiono w najnowszych dokumentach 10-K i 10-Q przedłożonych amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Firmy nie podejmują obowiązku aktualizacji stwierdzeń dotyczących przyszłości.

Bibliografia

 1. (1) The International Diabetes Federation Diabetes Atlas. Dostępny na stronie: http://www.diabetesatlas.org/content/some-285-million-people-worldwide-will-live-diabetes-2010. Dostęp: 10 września 2010. (2) Diabetes Statistics. American Diabetes Association. Dostępny na stronie: http://www.diabetes.org/diabetes-basics/diabetes-statistics/. Dostęp: 10 września 2010. (3) Direct and Indirect Costs of Diabetes in the United States. American Diabetes Association. Dostępny na stronie: http://www.diabetes.org/how-to-help/action/resources/cost-of-diabetes.html. Dostęp: 10 września 2010. (4) Saydah SH, Fradkin J and Cowie CC. Poor control of risk factors for vascular disease among adults with previ-ously diagnosed diabetes. JAMA. 2004;291:335-42.

Galeria

Wypowiedź tego użytkownika jest wartościowa :

Jak należy nas cytować:

ddunins. [Opublikowano dnia: 2011-02-09]. Boehringer Ingelheim i Eli Lilly zawarły porozumienie. Protokół dostępu: http://www.poradnikmedyczny.pl/doniesienia/30549 [Pobrano dnia: 2017-03-29].

podziel sie, promuj ten tekst

Słowa kluczowe

Dodaj komentarz

Kto czytał ten artykuł

 • pawel.t.p
 • kaka180
 • srmichalska
 • medgenetix
 • rubeush
 • ada239
 • matiasou
 • olga.zorawska
 • klemba
 • edytapm
 • renataszymczyk
 • dkalinska
 • alex91
 • bozena.topor
 • agata-mula
 • vszostekgawel
 • polms
 • hawk69